Sojusz Lewicy Demokratycznej

image_intro_alt

Konwencja Wojewódzka: SLD będzie stać na straży samorządności

Delegaci na Konwencję Wojewódzką udzielili absolutę Wojewódzką udzieliłaorium zarządowi Świętokrzyskiej Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Wśród zaproszonych gości w Konwencji Wojewódzkiej wzięli udział m.in. marszałek województwa świętokrzyskiego, szef Polskiego Stronnictwa Ludowego w regionie Adam Jarubas, poseł na Sejm, szef Platformy Obywatelskiej w województwie świętokrzyskim Artur Gierada, Krzysztof Adamczyk, prezes stowarzyszenia „Czas na Kielce” oraz Małgorzata Marenin, szefowa stowarzyszenia Stop Stereotypom i Krzysztof Gawkowski, wiceprzewodniczący SLD.

W obradach uczestniczył również szef SLD Włodzimierz Czarzasty i sekretarz generalny partii Marcin Kulasek.

- Sojusz jest gotowy wystawić własne listy wyborcze do sejmików. W województwie świętokrzyskim liczymy na dobry wynik. Przywiozłem dobrą nowinę. Dzisiaj w nocy spłynęły wyniki zamówionych przez nas sondaży, które pokazują, że w województwie świętokrzyskim możemy liczyć na 17 proc. poparcia – powiedział W. Czarzasty podczas konferencji prasowej.

SLD planuje uzyskać w nadchodzących wyborach samorządowych co najmniej taki wynik jak ostatnio, który przełożył się na 3 tys. radnych na wszystkich szczeblach. - A jeśli takie notowania się utrzymają, to ten wynik jeszcze poprawimy – dodał szef SLD.

Andrzej Szejna, przewodniczący SLD w województwie stwierdził, iż SLD będzie stać na straży samorządności, bo – jak powiedział - zadań samorządów nie można ograniczać. Przedstawił on również założenia programowe partii do wyborów samorządowych, wśród których znalazły się takie postulaty, jak otwarcie województwa na zagraniczne inwestycje, in vitro, bezpłatne lub częściowo płatne bilety dla młodzieży szkolnej i emerytów do 70 roku życia, którzy borykają się z problemami finansowymi. SLD opowiada się również za wprowadzeniem opieki dentystycznej oraz pielęgniarki szkolnej w szkołach podstawowych czy poprawą jakości usług edukacyjnych w szkołach publicznych. Jak zauważył A. Szejna z ostatnich danych wynika, iż po wprowadzeniu kolejnej reformy systemu edukacyjnego coraz więcej rodzin decyduje się na posłanie dzieci do szkół prywatnych. Niestety, ta tendencja z dużym prawdopodobieństwem może doprowadzić do zwiększenia nierówności edukacyjnych pomiędzy dziećmi wywodzącymi się z rodzin ubogich i tymi, których rodziców stać na płatną edukację.

Delegaci przyjęli trzy uchwały. Pierwsza to uchwała w sprawie 20 rocznicy powstania województwa świętokrzyskiego, w której SLD podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w walkę o powstanie województwa z siedzibą w Kielcach. - Nasze podziękowania kierujemy w szczególności do prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który używając konstytucyjnych uprawnień prezydenta w postaci veta, powstrzymał polską prawicę przed włączeniem kielecczyzny do województwa małopolskiego, dzięki czemu dzisiaj możemy obchodzić dwudziestolecie istnienia województwa świętokrzyskiego – czytamy w uchwale.

Druga uchwała odnosi się do obchodów 100-lecia niepodległości Polski. Za chwilę odbędą się liczne uroczystości organizowane przez władze państwowe, zarówno na szczeblu krajowym jak i lokalnym. -- Mamy uzasadnione podejrzenie, że prezentowana przy tej okazji historiozofia wolna będzie od obiektywizmu, od idei łagodzenia podziałów społecznych

i obiektywnego odwoływania się do wkładu rozmaitych sił społecznych i politycznych w umacnianie się państwa polskiego – czytamy w uchwale.

Dlatego też względu Sojusz Lewicy Demokratycznej zwrócił się do wszystkich przedstawicieli działających na terenie województwa świętokrzyskiego organizacji lewicowych, zarówno tych społecznych, jak również politycznych oraz do wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, którzy wierzą w lewicowe ideały o powołanie Lewicowego Komitetu Honorowego Stulecia Odzyskania Niepodległości, którego celem będzie przygotowanie konferencji na temat wkładu polskiej lewicy w odzyskanie przez Polskę niepodległości, jak również wkładu polskiej lewicy w rozwój naszego społeczeństwa i państwowości. Zainteresowanie udziałem w takim komitecie zgłosiło już Centrum im. Ignacego Daszyńskiego.

Trzecia uchwała dotyczy rekomendacji programowych. Konwencja opowiedziała się za wpisaniem do programu niżej wymienionych postulatów:

Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiada się za:

- rozwojem mieszkań dedykowanych dla seniorów ze stałą opieką pielęgniarską i lekarską,

- wsparciem opieki nad osobami starszymi w domach opieki społecznej, domach dziennego pobytu, rodzinnych domach opieki. Jednocześnie należy poszerzać dostęp do opieki nad osobami starszymi w tego typu ośrodkach, w szczególności w domach opieki społecznej,

- wdrożeniem w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych programów edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości dot. zdrowego odżywania i ochrony środowiska,

- wprowadzeniem opieki dentystycznej oraz pielęgniarki szkolnej w szkołach podstawowych,

- stworzenie wojewódzkiego oraz gminnych programów wsparcia finansowego dla osób bezpłodnych, chcących skorzystać z pozaustrojowej metody zapłodnienia – in vitro,

- zwiększeniem dostępu do żłobków i przedszkoli publicznych oraz – wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe zapewnienie wszystkim chętnym dzieciom miejsc w publicznych placówkach, stworzenie programów dofinansowania dla rodzin najuboższych korzystających z prywatnych placówek,

- poprawą jakości usług edukacyjnych w szkołach publicznych. Z ostatnich danych wynika, iż po wprowadzeniu kolejnej reformy systemu edukacyjnego coraz więcej rodzin decyduje się na posłanie dzieci do szkół prywatnych. Niestety, ta tendencja z dużym prawdopodobieństwem może doprowadzić do zwiększenia nierówności edukacyjnych pomiędzy dziećmi wywodzącymi się z rodzin ubogich i tymi, których rodziców stać na płatną edukację,

- stworzeniem warunków do utworzenia oddziałów geriatrycznych przy szpitalu wojewódzkim a w miarę możliwości przy szpitalach powiatowych,

- budową kolejnych lądowisk lotniczego pogotowia ratunkowego przy szpitalach powiatowych,

- dostosowaniem nauczania zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, rozwojem współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a lokalnym biznesem i uczelniami wyższymi,

- modernizacją infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy gminnych i powiatowych placówkach oświatowych w tym modernizacją i rozwojem placów zabaw przy przedszkolach i żłobkach,

- modernizacją systemu przekazu energii, ciepła, gazu oraz oświetlenia ulic (technologie wysokiego oszczędzania),

- przyjęciem wojewódzkiej uchwały antysmogowej,

- wzmocnieniem roli konsultacji społecznych w szczególności przy realizowaniu przez samorząd inwestycji,

-wzmacnianiem roli budżetów obywatelskich. Wprowadzenie do regulaminów budżetów obywatelskich możliwości realizowania tzw. zadań miękkich – wszędzie tam, gdzie regulaminy tego nie przewidują,

- wprowadzeniem wojewódzkich i gminnych standardów tworzenia infrastruktury rowerowej,

- wprowadzeniem częściowo płatnej, a wszędzie tam, gdzie kondycja finansowa gminy na to pozwala bezpłatnej komunikacji dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dla emerytów i rencistów, którzy nie ukończyli 70 roku życia i są w trudnej sytuacji finansowej.

- dobrym planowaniem przestrzennym. Samorząd musi zadbać o racjonalne zagospodarowanie osiedli i innych obszarów. Zysk wynikający z nowych inwestycji nie może być ważniejszy niż potrzeby mieszkańców, komfort ich życia, czy ochrona środowiska.

- tworzeniem i rozwijaniem już istniejących miejsc opieki dziennej dla osób niepełnosprawnych, z wysoko wyszkoloną kadrą opiekuńczą,

- wyodrębnieniem w budżetach gminy środków celowych z przeznaczeniem na budowę dróg asfaltowych na miejscu gruntowych,

-rozwojem budownictwa socjalnego.

Wybrano również dwóch delegatów na Konwencję Krajową SLD, która odbędzie się 12 maja w Warszawie.

 

Konwencja Wojewódzka SLD, Kielce, 28.04.2018Konwencja Wojewódzka SLD, Kielce, 28.04.2018Konwencja Wojewódzka SLD, Kielce, 28.04.2018Konwencja Wojewódzka SLD, Kielce, 28.04.2018Konwencja Wojewódzka SLD, Kielce, 28.04.2018Konwencja Wojewódzka SLD, Kielce, 28.04.2018Konwencja Wojewódzka SLD, Kielce, 28.04.2018Konwencja Wojewódzka SLD, Kielce, 28.04.2018

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Sojusz Lewicy Demokratycznej przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością SLD, w celach administracyjnych na użytek newslettera, w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera oraz informacji o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, a także informacji o bieżących wydarzeniach politycznych. Czytaj dalej...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem